Budżet Obywatelski

Królewskie Miasto Darłowo

INTERAKTYWNA KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców miasta Darłowa na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok w Darłowie

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że swoje głosy na wybrane projekty można oddawać w następujących miejscach: Terminal Odpraw Pasażerskich i Urząd Miejski".

 

Głosowanie trwa do 30 września 2019 roku.

 


 

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać 1 projekt inwestycyjny i/lub jeden projekt społeczny z poniższych list poprzez postawienie znaku "✓" lub "x" w odpowiednim polu w kolumnie WYBÓR, oraz wpisać swoje imię, nazwisko oraz wypełnić oświadczenie.

 

Zasady głosowania:

 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 

Imię i nazwisko osoby głosującej

 

Projekty inwestycyjne

Tytuł projektu
Kod projektu Lokalizacja Orientacyjny koszt Wybór

Fontanna podświetlana na stawie Inkula

OSS.3020.7.2019Zakątek Inkula41 000,00 zł
Inwestycja ta na celu uatrakcyjnienie zbiornika wodnego, wokół którego w obecnej chwili powstaje park. Fontanna pływająca wygląda przepięknie, zarówno w dzień, kiedy tworzy rozmaite figury z tryskającej wody, jak i wieczorem, kiedy strugi wody są podświetlane na różne kolory. Okazjonalnie można by organizować w tym miejscu pokazy fontanny z muzyką, co stanowiłoby dodatkową atrakcję turystyczną. Fontanna na Inkuli miałaby jeszcze jedną bardzo istotną funkcję. Napowietrzałaby wodę, co jest bardzo korzystne dla ryb i innych organizmów wodnych, szczególnie w okresie letnim.

Lokomotywa zdrowia - sprawnościowy plac zabaw dla dzieci

OSS.3020.8.2019Przy dworcu100 000,00 zł
Lokomotywa zdrowia-sprawnościowy plac zabaw dla dzieci przy dworcu Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Wyspiańskiego ( przy dworcu) poprzez stworzenie strefy rozwoju fizycznego i motorycznego dla dzieci. Sprawnościowy plac zabaw będzie miejscem gdzie dzieci będą mogły bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników.

Wesołe podwóreczko Dwójeczki - urządzenia zabawowe

OSS.3020.10.2019Przedszkole nr 2 im. J. Porazińskiej95 000,00 zł
Wychodząc naprzeciw standardom bezpieczeństwa na miarę XXI wieku i oczekiwaniom środowiska lokalnego chcemy stworzyć miejsce dobrej zabawy przedszkolaków. Projekt "Wesołe podwóreczko DWÓJECZKI" zakłada doposażenie ogrodu przedszkolnego w nowoczesny i bezpieczny sprzęt oraz nawierzchnię do zabaw na powietrzu (zakup i montaż). Urządzenia posiadają certyfikaty o ich bezpiecznym stosowaniu. Nowy plac zabaw uatrakcyjni zabawy dzieci, przyczyni się do rozwoju psychomotorycznego, koordynacji wzrokowo-ruchowej - niezbędnych do osiągania sukcesów szkolnych. Rozbudzi również kreatywność i wyobraźnię. Doposażenie ogrodu stworzy warunki do kształtowania poprawnych relacji między dziećmi, współpracy w grupie. Wpłynie to pozytywnie na rozwój emocjonalno-społeczny, wielozmysłowe poznawanie świata.

Darłowo rodem z Hollywood – napis Darłowo

OSS.3020.11.2019Przy Marina Royale77 000,00 zł
Napisy przestrzenne to obecnie wizytówka miasta. W każdym z miast, stają się ikoną miasta i jednym z jego najczęściej fotografowanych elementów. Inwencja turystów jest niewyczerpana - robią oni sobie zdjęcia przed/na/za literami i za każdym razem są oni w stanie stworzyć jakąś wyjątkową koncepcję. Zestaw liter docelowo miałby zostać ulokowany na Nabrzeżu Portowym przy Marina Royale. Mógłby też podróżować po mieście, co jakiś czas zmieniając lokację i pojawiając się, kiedy gdzieś dzieje się coś interesującego - na przykład pokazy mody, jarmarki, festiwale i inne wielkie wydarzenia. Akcja Darłowo i lubiędarlowo narodziła się jako kampania reklamowa miasta i jego organizacji promujących i biznesowych.

Bicykl – święto rowerów – rzeźba roweru nad Wieprzą

OSS.3020.12.2019Bulwar przy Wieprzy100 000,00 zł
Projekt zakłada ustawienie w przestrzeni miejskiej rzeźby roweru/bicykla – nowego atrakcyjnego punktu na turystycznym szlaku Darłowa. Mała rzeźba rowerowa da poczucie, że nasze miasto staje się coraz piękniejsze. Bicykl to dawny typ roweru bez przekładni, o dwóch kołach przednich większym i tylnym mniejszym. Umieszczenie rzeźby bicykla tzw. małej architektury wpłynie na większe poczucie estetyki, zachęci mieszkańców do spojrzenia na rower jako ciekawy obiekt komunikacji.

Literacki szlak turystyczny – śladami bohaterów Tyrmanda - 8 stacji z elementami małej architektury

OSS.3020.13.2019Teren Darłowa100 000,00 zł
Projekt ma na celu stworzenie literackiego szlaku turystycznego, stanowiącego oznakowanie przez umiejscowienie w różnych punktach Darłowa elementów małej architektury z obrazami z filmu „Naprawdę wczoraj”. Zdjęcia z filmu pokażą mieszkańcom i turystom czar dawnego Darłowa oraz przypomną losy bohaterów, których ścieżki życia przywiodły do naszego miasta. Obrazy z filmu powstałyby m.in.: przed dworcem PKP, na ul. Bogusława X, na ul. Powstańców Warszawskich, przed zamkiem, na cmentarzu, na bulwarze przy rzece, przed mostem - Darłówko, przed Kinem Bajka. Ośmioetapowy szlak literacki ma zawierać informacje, ciekawostki i cytaty z „Siedem dalekich rejsów” o danym miejscu, obiektach np.. o dworcu kolejowym, o elewatorach, o moście zwodzonym , o kościołach oraz zdjęcia z filmu „Naprawdę wczoraj”.

Darłowski e-cmentarz – strona internetowa darłowskiego cmentarza

OSS.3020.14.2019Darłowskie cmentarze99 000,00 zł
"Darłowski e-cmentarz" to projekt, który ma ułatwić rodzinom i bliskim z korzystania z cmentarza miejskiego. Żyjemy w XXI w. i większość z nas codziennie korzysta z internetu i przestrzeni wirtualnej. E-cmentarz to system informacyjny miejskiego cmentarza składajacy się ze strony internetowej, na której będą znajdowały się informacje nt. cmentarza miejskiego i osób tam pochowanych oraz dwóch infokiosków umieszczonych na jednym i drugim cmentarzu z dostępem do tejże strony i aktualnymi danymi. Przede wszystkim ułatwi to znalezienie danego grobu. Wielu z nas doświadczyło sytuacji, w której trudno było znaleźć grób bliskiej osoby. Na stronie będzie znajdowała się mapa i wyszukiwarka nazwisk, dzięki którym każdy bez problemu zlokalizuje daną kwaterę. Oprócz tego przy każdej kwaterze będą informacje nt. osób w niej pochowanych, możliwości kolejnego pochówku w tym samym miejscu, terminu kolejnej opłaty, a nawet zdjęcie pomnika.

 

Projekty społeczne

Tytuł projektu
Kod projektu Lokalizacja Orientacyjny koszt Wybór

Upamiętnienie pionierów Ziemi Darłowskiej z okazji 75 rocznicy polskości darłowa w formie plakiet okolicznościowych

OSS.3020.6.2019Darłowskie cmentarze10 000,00 zł
Wykonanie plakiet ozdobnych, potwierdzający status bycia Pionierem Ziemi Darłowskiej, a jednocześnie upamiętniających 75 lecie polskości powojennego Darłowa, wręczanych wyróżnionym osobom lub przekazywanych (w przypadku wcześniejszej śmierci Pioniera) członkom rodziny, w celu umieszczenia plakiety na jego pomniku nagrobnym. Plakieta ozdobna 3D, (o podstawie w kształcie owalu) o wymiarach ok. 18 cm x 14 cm x 3 cm) wykonana będzie z materiału imitującego szary lub srebrny metal. Osoby, którym potwierdzony zostanie status Pioniera Ziemi Darłowskiej oprócz plakiety ozdobnej otrzymają numerowany Certyfikat, w którym wyszczególnione zostaną parametry takie jak data przybycia do Darłowa, rola społeczna lub zawodowa.

Bezpłatny kurs posługiwania się podpisami cyfrowymi w komunikacji z urzędami droga elektroniczną

OSS.3020.16.2019Urząd Miejski10 000,00 zł
Praktyczne szkolenie z tematyki e-usług administracji publicznej. Uczestnicy będą mogli założyć swój własny bezpłatny podpis cyfrowy, dowiedzieć się również o różnych formach podpisu oraz ich zastosowania. Poznają usługi PUE ZUS i nauczą się komunikować z ZUS w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w oddziale. Zaprezentowane zostaną wybrane usługi z portalu obywatel.gov.pl w tym: Zintegrowany Informator Pacjenta, ePUAP, usługi związane z działalnością gospodarczą, składanie dowolnych wniosków i zapytań do urzędów (m.in. 500+, wnioski o zapomogi, zaświadczenia, pytania i wnioski do pozostałych Urzędów w kraju z dowolnej tematyki), sprawdzanie informacji na swój temat w ewidencjach państwowych (np.: punkty karne, krajowy rejestr karny, informacje PESEL, urodzenie dziecka, karta dużej rodziny, informacje o pojeździe, wnioski o dowód).

Edukacja przez ruch. Zakup urządzeń edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami

OSS.3020.17.2019Szkoła Podstawowa nr 310 000,00 zł
Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, ich rodziców i nauczycieli projekt zakłada realizację innowacji pedagogicznej "Wpływ piłki terapeutycznej na rozwój psychofizyczny dziecka" oraz utworzenie w szkole przstrzeni na korytarzu i Sali terapii integracji sensorycznej i bilateralnej, gdzie będzie można prowadzić specjalistyczną pracę terapeutyczną z dziećmi, które nie wykorzystują swojego potencjału. Projekt będzie polegał na doposażeniu szkoły w pomoce i sprzęt, które mają służyć wsparciu rozwoju motorycznego, zaspokojeniu potrzeby ruchu dzieci, zniwelować bieganie podczas przerw, ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową. Piłka terapeutyczna wymusza utrzymywanie cały czas prawidłowej postawy ciała w przeciwieństwie do tradycyjnych krzesełek. Poza tym dzięki nieustannemu ruchowi ciała kontrolowanemu przez dziecko, następuje łatwiejsze przyswajanie wiedzy i koncentrowanie się na wykonaniu zadania, a nie na oczekiwaniu na przerwę.

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Darłowa.

 

Oświadczam i przyjmuje do wiadomości, że:

dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2020 w Darłowie,

Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23. Odbiorcą danych osobowych jest hostingodawca,

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Jarosław Byrwa, e-mail: j.byrwa@darlowo.pl

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w głosowaniu. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w głosowaniu,

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

karty do głosowania są przechowywane do końca roku kalendarzowego, któego Budżet Obywatelski dotyczy.

 

 


 

Wyniki głosowania za pomocą Internetu:

 

Dotychczas zagłosowało 2035 osób. Oddano 1957 głosów na projekty inwestycyjne i 1411 głosów na projekty społeczne.

 

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się